BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel – wychowawca świetlicy


1. Wymagania formalne
• wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

2. Wymagania dodatkowe
• doświadczenie w pracy w świetlicy

3. Zakres obowiązków
• prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych z uczniami

4. Warunki pracy i płacy:

• zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 18/26,

• umowa od zaraz na czas określony do 30.06.2018r

• miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 119, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 1


5. Wymagane dokumenty:

• CV, list motywacyjny

• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

• kserokopie świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, zaświadczenie

o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres szkola@sp119.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 do 2 lutego 2018 roku.

7. Ilość etatów
18/26

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 119

 

Henrietta Bicz

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 ()