Karta usługi SA-12 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stał lub czasowy

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Zgłoszenie pobytu stałego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

 

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznieUWAGA - Informujemy, że cudzoziemcy nie będący obywatelami państw UE, EFTA (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkiem rodziny tego obywatela, nadal wykonują obowiązek meldunkowy (zameldowanie) tradycyjnie w organie gminy.