BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. INSTALACJI SANITARNYCH

 1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe techniczne (inżynier)

• min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych (wodno –kanalizacyjna, gazowa, mechaniczna, klimatyzacja, instalacja grzewcza)

• wiedza z zakresu administrowania budynkami

• dobra znajomość pakietu Microsoft Office

• umiejętność współpracy przy przygotowaniu umów na usługi, dostawy, roboty budowlane, konserwację

2. Wymagania dodatkowe

• umiejętność oceny projektów budowlanych w branży instalacji sanitarnych

• obsługa programów kosztorysowych

3. Zakres obowiązków

• bieżąca kontrola instalacji sanitarnych w budynkach będących w posiadaniu MHK

• przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu umów i postępowań przetargowych na konserwację instalacji i urządzeń sanitarnych

• zlecanie i nadzorowanie usuwania bieżących awarii

• uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji przetargowych, w zespołach projektowych i innych powołanych przez Dyrektora

• opisywanie faktur za zużycie mediów

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy – Kraków, ul. Jagiellońska 4

• godziny pracy – 8.00 – 16.00

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. instalacji sanitarnych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa