BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe humanistyczne (historia, historia sztuki), preferowana specjalizacja związana z historią, dziejami Krakowa

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego

• praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

• samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,

• umiejętność pracy w zespole

2. Wymagania dodatkowe

• podyplomowe studia muzealnicze

• doświadczenie w pracy muzealnej

• ukończony kurs przewodników miejskich po Krakowie

• znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

3. Zakres obowiązków

• opracowywanie nabytków z kolekcji gromadzonych przez Muzeum

• oprowadzanie grup w języku polskim i angielskim

• przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących historii Krakowa oraz oferty edukacyjnej w oddziale Thesaurus Cracoviensis

• wykonywanie kwerend, w szczególności dotyczących zbiorów i kolekcji MHK

• prowadzenie badań naukowych nad historią Krakowa, w szczególności z tematyki obyczajowości miasta Krakowa i jego społeczności

• przygotowywanie artykułów, wykładów oraz publikacji z zakresu tematyki badawczej

• opracowywanie scenariuszy i realizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych organizowanych przez Muzeum

• podejmowanie prac naukowych, opracowywanie katalogów kolekcji oraz katalogów wystaw organizowanych przez Muzeum

• realizacja projektów, programów oraz wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim

• popularyzacja wiedzy o historii Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem obiektów ze zbiorów MHK (prelekcje, wykłady, odczyty na zebraniach naukowych MHK, artykuły w czasopismach)

• bieżący nadzór nad udostępnianiem oddziału Thesaurus Cracoviensis. (obchody kontrolne, prowadzenie zeszytów kontroli, współpraca z pracownikami ochrony, kasjerami, przewodnikami)

• prowadzenie archiwum Oddziału w zakresie ruchu muzealiów

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, ul. Księcia Józefa 337

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2018 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa