BIP Archiwalny - A_MPRL (data archiwizacji: 2019-04-18, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR CIX/2871/18 Rady Miasta Krakowa)

ZARZĄDCA MUZEUM PRL-U (w organizacji)
ogłasza nabór na stanowisko

 

KOORDYNATOR  PROJEKTU  pn. Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina „Światowid” na potrzeby Muzeum PRL-u (w organizacji)

 


1. Wymagania formalne

·         wykształcenie wyższe

·         minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w szczególności
w realizacji i koordynacji projektów inwestycyjno - wystawienniczych

·         dobra znajomość procesu inwestycyjnego, kwestii administracyjnych, finansowych
i prawnych związanych z zarządzaniem projektami i działalnością Instytucji Kultury

·         znajomość zagadnień Prawa Zamówień Publicznych

·         doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z klientami i podwykonawcami oraz
w sporządzaniu wycen i harmonogramów

·         bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet, programy prezentacyjne, odtwarzacze multimedialne)

·         dobra znajomość języka angielskiego

·         bardzo dobre umiejętności analityczne, logiczne, interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista

·         łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, odpowiedzialność

·         umiejętność zarządzania zespołem, pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej

·         dyspozycyjność


2. Wymagania dodatkowe

·         wykształcenie wyższe techniczne lub z obszaru zarządzania


3. Zakres obowiązków

·         bieżące zarządzanie Projektem, wykonywanie prac administracyjnych związanych
z realizowanym Projektem i działalnością Muzeum

·         nadzorowanie realizacji Projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem i planem finansowym,

·         koordynacja prac zespołu zaangażowanego w realizację Projektu zarówno ze strony technicznej, wystawienniczej i administracyjnej,

·         koordynacja wszelkich działań przewidzianych w Projekcie w celu zapewnienia jego skutecznej i sprawnej realizacji,

·         budowanie i utrzymywanie relacji z klientem (udział w spotkaniach koordynacyjnych) oraz z innymi uczestnikami procesu,

·         bieżące zarządzanie budżetem Projektu i jego kosztorysowanie

·         nadzór nad dokumentacją Projektu - techniczną, prawną i finansową

·         współpraca z innymi pracownikami Instytucji Kultury w tym obszarze

·         Prowadzenie merytorycznej dokumentacji Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.


4. Warunki pracy i płacy:

·         rodzaj umowy – umowa o pracę

·         wymiar czasu pracy - pełny etat

·         miejsce pracy – Muzeum PRL-u

·         godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

 
5. Wymagane dokumenty:

  • cv
  • list motywacyjny
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum PRL-u (w organizacji), Os. Centrum E 1, 31-934 Kraków zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum PRL-u (w organizacji) Os. Centrum E 1, 31-934 Kraków  (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: sekretariat@mprl.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko:  Koordynator projektu  pn. Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina „Światowid” na potrzeby Muzeum PRL-u (w organizacji)

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum PRL-u (w organizacji) www.mprl.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.


7. Ilość etatów
1
Dyrektor Michał Niezabitowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) ()