BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie, os. Hutnicze 5
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
os. Szkolne 28 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Pielęgniarka


1. Wymagania formalne
1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016, poz. 902 z późn. zm.).

2. Ważne prawo wykonywania zawodu.

3. Odpowiedzialność, komunikatywność i troskliwe podejście do pacjenta.

4. Umiejętność współpracy z zespołem.2. Zakres obowiązków
1. Wykonywanie czynności pielęgniarsko - opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu.

2. Przygotowanie i podawanie leków, dbałość o ich prawidłowe zabezpiecznie.

3. Realizacja recept.

4. Bieżąca współpraca z lecznictwem otwartym i zamkniętym.4. Warunki pracy i płacy:
Wymiar zatrudnienia: etat, pół etatu lub umowa zlecenie.

Wynagrodzenie: zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników DPS os. Szkolne 28 w Krakowie.

Miejsce pracy: DPS os. Szkolne 28, DPS os. Sportowe 9, DPS os. Hutnicze 5.5. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie.

2. List motywacyjny i CV.

3. Dokument ważnego prawa do wykonywania zawodu.

4. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz. 922 z późn. zm.).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiscie lub przesłać pocztą na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie os. Szkolne 28, 31-977 Kraków w terminie do 20.01.2018 r.

 

W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osiągnął poziom 6%.7. Ilość etatów
4 etaty.Marta Chechelska
Dyrektor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 (2)