BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

REFERENT ds. OPIEKI  I  POMOC NAUCZYCIELA  W  EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

1. Wymagania formalne:

 • minimum wykształcenie średnie

 • niekaralność

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 • umiejętności organizacyjne

 • punktualność

 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

 • książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych

 

3. Zakres obowiązków:

 • wydawanie posiłków

 • dbanie o czystość pomieszczeń i powierzonego sprzętu

 • opieka nad dziećmi, pomoc w czynnościach samoobsługowych i sanitarno - higienicznych

 • czynne uczestniczenie w zajęciach, imprezach, spacerach i wycieczkach

 • sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków i innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego i dyrekcję placówki, wynikających z organizacji pracy

 

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat

 • zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

 • czas pracy od godziny 7.30 do 15.30

 • wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 • miejsce pracy: Centrum Młodzieży - Pracownia Akademia Twórczego Przedszkolaka

 • rozpoczęcie zatrudnienia: 1 lutego  2018 roku

 

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę

 • CV

 • świadectwo ukończenia szkoły

 • oświadczenie o niekaralności

 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.922 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458)”

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie , ul. Krupnicza 38  do 18.01.2018 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: REFERENT ds.OPIEKI I POMOC NAUCZYCIELA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

  

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

 

 

Dyrektor: Bartłomiej Kocurek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (referent ds. opieki i pomoc nauczyciela w edukacji przedszkolnej)