BIP Archiwalny - A_ZSO12 (data archiwizacji: 2019-10-04, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XVIII/362/19 Rady Miasta Krakowa)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKZTAŁCĄCYCH NR 12

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

                                                                                                                                                                                                     SPRZĄTAJACA

 

1. Wymagania formalne

   a/ obywatelstwo polskie

   b/ wykształcenie co najmniej zawodowe

   c/ doswiadczenie na podobnym stanowisku

   d/ stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie pracy na stanowsiku sprzatajacej

   e/ umiejetność dobrej organizacji pracy f/ sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiazków

   g/ wysoki poziom kultury osobistej

   h/ nieposzlakowana opinia

2. Zakres obowiązków:

   sprzątanie przydzielonego rejonu do sprzątania

3. Warunki pracy i płacy:

   a/ praca od  01.02.2018

   b/ umowa o pracę na czas określony.

   c/ wynagrodzenie zgodnie z przepisami dotyczacymi wynagradzania pracowników samorzadowych-rozporzadzenie RM z 18.03.2009

4. Wymagane dokumenty:

   a/ CV

   b/ Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzatajacej

   c/ kserokopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe i staż pracy

 5. Termin i miejsce składania dokumentów:

    do dnia 12 stycznia 2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków)

    ewentualnie drogą mailową na adres: sekretariat@zso12.p

 6. Ilość etatów : 1 etat


Dyrektor Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()