Projekt: Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 31 692 932,57 PLN

 

Wartość dofinansowania: 28 523 339,30 PLN

 

Jednostka Realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Realizacja: 2017.01.02 – 2019.12.31

 

Opis projektu

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków, wartość projektu 8 015 392,02 zł, w tym dofinansowanie 7 213 852,81 zł

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowalnej (B) w Gminie Miejskiej Kraków, wartość projektu 2 389 365,35 zł, w tym dofinansowanie 2 150 381,33 zł,

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków, wartość projektu 5 316 500,20 zł, w tym dofinansowanie 4 784 850,17 zł

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków, wartość projektu 6 869 645 zł, w tym dofinansowanie 6 182 680,50 zł

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków, wartość projektu 1 425 539,40 zł, w tym dofinansowanie 1 282 961,46 zł

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków, wartość projektu 7 407 310,90 zł, w tym dofinansowanie 6 666 579,81 zł