Dokument archiwalny


MOGIŁA II
– Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

  1. Zarządzenie Nr 2523/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" (Druk nr 3150):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2313/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 2312/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 2289/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1088/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" oraz prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 3373/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 13:23:29
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2018-11-09 13:01:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-20 14:06:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-07 11:50:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-12 11:32:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-30 12:07:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-04 09:47:43
TOMASZ GDULA
 Publikacja