CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 listopada 2017 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 8 grudnia 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1531/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2018 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 20 czerwca 2018 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 sierpnia 2018 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 września do 8 października 2018 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 września 2018 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 22 października 2018 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3072/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2018 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 30 listopada 2018 r. oraz 18 stycznia 2019 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 25 stycznia 2019 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 5 lutego do 5 marca 2019 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 12 lutego 2019 r.
 14. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 19 marca 2019 r.
 15. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 766/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r.
 16. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 14 lutego 2020 r. (zmienione ogłoszeniem z dnia 13 marca 2020 r.)
 17. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 24 lutego do 24 kwietnia 2020 r.
 18. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu (ODWOŁANA)
 19. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 8 maja 2020 r.
 20. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zawieszeniu procedury planistycznej od 31 marca 2020 r.
 21. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o podjęciu procedry planistycznej od 24 maja 2020 r.
 22. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 9 lipca 2020 r.
 23. Termin ponownego wyłożenia części projektu planu wydłużony do 10 lipca 2020 r.
 24. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu wydłużony do 24 lipca 2020 r.


powrótPowrót do strony głównej planu

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2017-11-10
Data publikacji:
2017-11-10
Data aktualizacji:
2020-05-22