Wersja dokumentu z dnia 2020-04-15 15:34:47
Sporządzany plan CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C Logo
 

Łączna powierzchnia planu - 6,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
o zawieszeniu do odwołania procedury planistycznej

m.in sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C".

Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" umożliwi rozbudowę placówek oświaty, zlokalizowanych na obszarze historycznego centrum Nowej Huty. Realizacja tych inwestycji wpłynie na poprawę warunków nauki oraz poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta, a także przyczyni się do rozwoju dzielnicy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali w tym celu nowe zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając konieczność ochrony walorów architektonicznych i urbanistycznych, a także zieleni.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-10 15:17:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-15 15:08:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-15 13:55:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-04 15:12:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-01 10:50:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 15:00:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 13:17:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 13:15:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 17:48:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 15:34:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 09:30:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-09 12:16:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 15:17:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 15:15:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-20 11:21:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-17 14:24:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 13:35:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 13:25:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 11:19:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 10:59:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 10:11:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-24 12:51:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-14 12:38:20
JACEK BURNÓG
 Edycja
2020-02-03 12:23:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 12:14:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-11 11:46:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-22 13:26:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-20 12:45:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-12 12:19:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-05 08:12:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-25 08:10:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-10 12:48:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:03:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 10:26:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-22 13:54:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-24 09:58:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-10 15:03:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-10 10:21:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-31 08:39:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-01 14:33:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-19 13:44:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-13 07:46:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 07:40:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-14 07:57:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 15:26:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 08:28:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-01 09:21:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 11:57:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-11 07:45:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-10 09:18:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-10 08:27:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-12 12:32:02
TOMASZ GDULA
 Publikacja