Wersja dokumentu z dnia 2020-04-14 09:30:28
Sporządzany plan CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C Logo
 

Łączna powierzchnia planu - 6,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

w dniach od 24 lutego do 24 kwietnia 2020 r.

Dyskusja publiczna została ODWOŁANA

Termin wyłożenia oraz termin składania uwag
zmienione ogłoszeniem z dnia 13 marca 2020 r.
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do ogłoszenia

WAŻNE! Od dnia 16 marca br. do odwołania złożenie uwagi możliwe jest jedynie:
drogą elektroniczną
- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
na piśmie poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika
umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach.

(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" umożliwi rozbudowę placówek oświaty, zlokalizowanych na obszarze historycznego centrum Nowej Huty. Realizacja tych inwestycji wpłynie na poprawę warunków nauki oraz poszerzenie oferty edukacyjnej Miasta, a także przyczyni się do rozwoju dzielnicy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali w tym celu nowe zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając konieczność ochrony walorów architektonicznych i urbanistycznych, a także zieleni.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-15 15:08:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-15 13:55:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-04 15:12:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-01 10:50:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 15:00:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 13:17:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-22 13:15:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 17:48:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-15 15:34:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-14 09:30:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-09 12:16:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 15:17:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 15:15:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-20 11:21:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-17 14:24:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 13:35:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-16 13:25:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 11:19:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 10:59:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-13 10:11:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-24 12:51:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-14 12:38:20
JACEK BURNÓG
 Edycja
2020-02-03 12:23:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 12:14:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-11 11:46:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-22 13:26:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-20 12:45:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-12 12:19:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-05 08:12:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-25 08:10:21
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2019-01-10 12:48:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:03:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-31 10:26:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-22 13:54:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-24 09:58:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-10-10 15:03:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-09-10 10:21:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-31 08:39:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-08-01 14:33:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-06-19 13:44:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-13 07:46:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 07:40:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-14 07:57:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 15:26:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 08:28:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-01 09:21:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 11:57:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-11 07:45:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-10 09:18:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-10 08:27:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-12 12:32:02
TOMASZ GDULA
 Publikacja