BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98
Wersja dokumentu z dnia 2017-10-04 10:07:46

Ogłoszenia

 

Pakiety z informacjami o reformie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący zmian w systemie oświaty.

 

W jego skład wchodzi broszura informacyjna, która przedstawia najważniejsze zmiany w systemie oświaty.

Wyjaśniamy w niej między innymi, jakich obszarów dotyczy reforma, na czym polegają przekształcenia szkół

oraz jak będzie wyglądało szkolnictwo branżowe.

Są tam także najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat zmian w systemie oświaty.

Mapa drogowa - reforma edukacji
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-05 14:37:42
MARCIN DUDA
 Edycja
2019-03-05 14:24:57
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-03-09 12:28:57
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-10-04 10:07:46
MARCIN DUDA
 Publikacja