BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
Wersja dokumentu z dnia 2015-05-15 14:40:50

MIENIE MHF

 

STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 R

 

ogółem - 3 877 093,19 zł

 

środki trwałe - 3 570 474,86 zł, w tym: 

 

grunty: 17 677,28 zł

 

budynki: 6 028,69 zł

 

urządzenia techniczne i maszyny: 108 343,90 zł

 

inne środki trwałe: 3 438 424,99 zł

 

zbiory biblioteczne: 164 979,55 zł

 

eksponaty: 3 107 338,29 zł

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 13:13:38
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2016-01-13 11:47:54
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-21 10:36:44
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-19 12:38:19
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-19 12:36:00
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-19 12:34:37
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-19 11:42:39
MARTA MISKOWIEC
 Edycja
2015-05-19 11:39:01
MARTA MISKOWIEC
 Edycja
2015-05-19 11:36:36
MARTA MISKOWIEC
 Edycja
2015-05-19 11:34:17
MARTA MISKOWIEC
 Edycja
2015-05-15 14:42:28
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-15 14:40:50
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-15 12:28:41
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-15 12:27:34
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-15 11:48:45
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-15 11:43:39
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Publikacja
2006-10-17 11:49:18
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
 Edycja
2006-10-17 09:10:17
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
 Edycja
2006-10-17 09:10:10
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
 Edycja
2006-10-17 09:04:49
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
 Edycja