BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej
Wersja dokumentu z dnia 2015-10-12 09:58:46

 

Muzeum jest miejską instytucją kultury, wyodrębnioną pod wzglądem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków.
Muzeum uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora (wpis z dnia 1 października 1998r nr III/5).

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie działa w szczególności na podstawie:

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (Dz. U.z2013 r., poz.885 i 938),
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123),
• ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zmianami),
• statutu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadanego UCHWAŁĄ NR XXIII/399/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 09 września 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-25 10:37:26
MAGDALENA JABŁOŃSKA
 Edycja
2020-04-24 09:26:52
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-24 09:25:09
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-04-24 09:22:58
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2018-12-24 11:37:31
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-06-28 10:37:51
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2018-05-30 15:28:27
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Edycja
2017-05-16 15:52:55
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-10-12 10:03:27
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-10-12 09:58:46
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2015-05-12 11:09:54
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2014-03-21 12:50:38
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2014-03-21 12:36:05
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2014-03-21 12:30:31
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2013-02-27 09:05:55
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2013-02-27 09:03:49
MICHAŁ KOWALSKI
 Edycja
2009-01-14 15:51:26
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-14 15:51:12
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-14 15:49:25
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-14 15:49:19
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-13 13:02:55
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-13 13:02:46
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-12 15:33:17
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-12 14:31:39
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-12 14:31:31
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-12 14:31:23
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-12 14:28:58
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2009-01-12 14:25:15
KOWALSKI MICHAŁ
 Edycja
2006-06-29 17:57:52
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:52:08
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:47:03
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:45:11
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:43:33
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:42:29
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:38:57
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja
2006-06-29 17:35:58
MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
 Edycja