BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2
Wersja dokumentu z dnia 2006-06-29 17:30:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr1

 

 


 

Zapraszamy rówznież na naszą stronę domową:

www.zpow1.republika.pl

 

 


 

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Krakowie realizuje zadania z zakresu opieki, wychowania, edukacji, readaptacji społecznej zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r / tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr. 64, poz. 593 z póź. zmianami/, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty / tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr.67, poz. 329 z póź. zmianami/, Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 luty 2005 r. W sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych / Dz. U.z 2005r Nr. 37, poz. 331/

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Placówki. Informacja zostanie udostępniona w termienie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-25 08:27:22
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2018-04-13 14:09:28
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2018-04-13 13:05:30
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2014-04-17 23:58:54
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2013-09-24 10:12:31
ANETA WÓJCIK ORCHOWICZ
 Edycja
2013-09-24 10:09:32
ANETA WÓJCIK ORCHOWICZ
 Edycja
2013-09-24 10:06:23
ANETA WÓJCIK ORCHOWICZ
 Edycja
2006-06-29 17:30:17
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:26:33
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:23:59
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:23:23
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:18:36
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:14:47
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:10:57
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:10:15
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja
2006-06-29 17:04:10
ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1
 Edycja