BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 119
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 119 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel języka hiszpańskiego


1. Wymagania formalne
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

2. Wymagania dodatkowe
kwalifikacje do nauki języka


3. Zakres obowiązków

nauczanie języka hiszpańskiego w klasach 7
4. Warunki pracy i płacy:

- zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy,

- zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 4/18,

- umowa od zaraz na zastępstwo do 30.06.2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny,

- miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 119, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 1
5. Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,

- zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać mailowo na adres szkola@sp119.pl lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 do 28 lutego 2018 r.


7. Ilość etatów
4/18Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 119

Henrietta Bicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 ()