Dokument archiwalny

ZADANIA DZIELNIC - STAN NA 31.03.2017 r.

 

- informacja rzeczowo-finansowa


 

ZADANIA DZIELNIC - STAN NA 31.05.2017 r.

 

- informacja rzeczowo-finansowaZADANIA DZIELNIC - STAN NA 30.06.2017 r.

 

- informacja rzeczowo-finansowa

 

 

ZADANIA DZIELNIC - STAN NA 30.09.2017 r.

 

- informacja rzeczowo-finansowa

 

 

ZADANIA DZIELNIC - STAN NA 31.10.2017 r.

 

- informacja rzeczowo-finansowa