Wersja dokumentu z dnia 2018-04-11 13:37:15

Informacje nt. realizacji inwestycji

Informacje nt. realizacji inwestycji publikowane są każdego roku kalendarzowego do 20 dnia następnego miesiąca po kolejnym okrsie realizacji, wg stanu na dzień: 31 marca, 31 maja, 30 czerwca, 30 września, 31 października.

Roczne sprawozdanie z realizacji inwestycji w latach poprzednich ujęte są w "Sprawozdaniach z realizacji budżetów" (patrz - BIP-Finanse i mienie).

 

Realizacja inwestycji w 2018 roku

 

 

Archiwum:

Realizacja inwestycji w 2017 roku

Realizacja inwestycji w 2016 roku

Realizacja inwestycji w latach 2011-2015