Karta usługi KM-6 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym

 

 

Informacje szczegółowe:

 

Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

W celu odbioru pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego należy zgłosić się z oryginałami załączonych dokumentów po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z urzędu na konto Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ww. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1) Przy osobistym odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu zwraca dotychczasowy dowód lub pozwolenie czasowe. W przypadku odbioru nowego dokumentu za pośrednictwem poczty, właściciel wcześniej musi odesłać stary dokument do Urzędu Miasta Krakowa.

2) Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

3) W przypadku elektronicznie złożonego wniosku należy zgłosić się po odbiór dokumentu w urzędzie z wszystkimi załącznikami podłączonymi pod wniosek lub przesłać załączniki na adres urzędu, w którym dokonano wymiany.