Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 112,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Biały Prądnik

LokalizacjaInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Głównym celem planu jest zapewnienie właściwego rozwoju komunikacyjnego obszaru poprzez zaprojektowanie i wyznaczenie w planie przyszłego układu drogowego. Ponadto plan miejscowy określi zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-14 11:15:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-25 15:23:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-28 12:35:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-21 13:38:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-23 12:25:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-16 07:49:06
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-04-11 12:26:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-21 14:04:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-16 10:45:03
TOMASZ GDULA
 Publikacja