Sporządzany plan REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA Logo
 

Powierzchnia planu - 112,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Biały Prądnik

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego
- KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA w Krakowie


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 listopada 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Głównym celem planu jest zapewnienie właściwego rozwoju komunikacyjnego obszaru poprzez zaprojektowanie i wyznaczenie w planie przyszłego układu drogowego. Ponadto plan miejscowy określi zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, które pozwolą na racjonalne zagospodarowanie terenów inwestycyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz integrację terenów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-13 14:16:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-12 09:04:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-14 14:12:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-05 13:20:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-01 11:42:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-01-31 13:36:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-11-14 11:15:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-25 15:23:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-28 12:35:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-21 13:38:23
TOMASZ GDULA
 Edycja