Zobacz też
  Procedura WS-12
   Procedura WS-15
    Informacje tel. 616 8890
     Dokument archiwalny

     Program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa
     - Krakowski program małej retencji wód opadowych na rok 2017

       

     UCHWAŁA NR VIII/116/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''. 

      

      

      

     Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” na rok 2017


     Zobacz także:


     Rozliczenie dotacji

     wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2017 dla beneficjentów nie będących przedsiębiorcą | pobierz wniosek w formacie word

     wniosek o rozliczenie dotacji w roku 2017 dla przedsiębiorcy | pobierz wniosek w formacie word


     Przyznane dotacje na rok 2017:

     Listy zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2017: