Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2017-08-29 14:02:57

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Urząd Miasta Krakowa informuje, że od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W Krakowie  uruchomionych zostało 30 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko – adwokackie, a prowadzenie 15 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia.
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 4. Dla kombatantów i weteranów.
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  - katastrofa naturalną,
  - awarią techniczną,
  - klęską żywiołową.
 7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. ubezpieczenia społecznego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. spraw cywilnych,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

 


 

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 3 kwietnia 2017 r. przy ul. Daszyńskiego 22  będzie działał jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. punkt nr 12. Punkt nr 12 będzie czynny w godzinach od 12:00 do 16:00. Pozostałe dwa punkty tj. nr 11 i nr 13, zostają przeniesione:

 • punkt nr 11 zostaje przeniesiony na ul. Grunwaldzką 8, pok. 13, punkt czynny w godzinach od 12.00 do 16.00,
 • punkt nr 13 zostaje przeniesiony na Plac Wszystkich Świętych 3-4, pokój nr 27, punkt czynny w godzinach od 16.30 do 20.30.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w 30 punktach zlokalizowanych na terenie Krakowa.

 


UWAGA! WAŻNE!


Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 23 zlokalizowany w Urzędzie Miasta Krakowa,  Rynek Podgórski 1, zostaje przeniesiony do Urzędu Miasta Krakowa,  Rynek Podgórski 4/2a, godziny działania punktu pozostają bez zmian, tj. od godz. 16.00 do 20.00.


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  >>  plakat


punkt nr

adres

godziny działania punktu
/od poniedziałku do piątku */

podmiot prowadzący

zarządca/administrator lokalu

1.       

os. Centrum C 10 [pokój nr 4]

godz. 07.30-11.30

Organizacja pozarządowa

 

Urząd Miasta Krakowa

2.       

godz. 12.00-16.00

3.       

godz. 16.30-20.30

4.       

ul. Rzeźnicza 2 [pokój nr 28]

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

5.       

ul. Józefińska 14 [pokój nr 003]

godz. 16.00-20.00

6.       

ul. Krakowska 55 

[wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter ]

godz. 15.30-19.30

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

7.       

ul. Helclów 2 [pokój nr 10]

godz. 16.00-20.00

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

8.       

ul. Sas-Zubrzyckiego 10,

[dom nr 1 „Socius”]

godz. 11.00-15.00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

9.       

ul. Łanowa 41 [pokój nr 26 ]

godz. 07.30-11.30

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

10.   

godz. 12.00-16.00

11.   

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

godz. 12.00-16.00

Urząd Miasta Krakowa

12.   

ul. Daszyńskiego 22

godz. 12.00-16.00

13.   

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 27]

godz. 16.30-20.30

14.   

os. Dywizjonu 303 nr 34

[sala dyżurów Radnych]

poniedziałki:  godz. 09.00-13.00

wtorki: godz. 13.00-17.00

środy: godz. 12.00-16.00

czwartki: godz. 12.00-16.00

piątki: godz. 08.00-12.00

Rada Dzielnicy XIV

15.   

Al. Powstania Warszawskiego 10

[pokój nr 49]

godz. 16.00-20.00

Urząd Miasta Krakowa

16.   

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 6]

godz. 16.00-20.00

Radcy prawni

 

Urząd Miasta Krakowa

17.   

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 27]

godz. 07.30-11.30

18.   

godz. 12.00-16.00

19.   

ul. Wielopole 17a [pokój nr 5, POM]

godz. 16.00-20.00

20.   

os. Zgody 2 [pokój nr 22]

godz. 16.00-20.00

Adwokaci

 

21.   

ul. Stachowicza 18 [pokój nr 8]

godz. 16.00-20.00

22.   

ul. Wielicka 28a [pokój nr 15]

godz. 16.00-20.00

23.   

Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]

godz. 16.00-20.00

24.   

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

godz. 16.00-20.00

25.   

ul. Kasprowicza 29 [pokój nr 1]

godz. 16.00-20.00

26.   

ul. Czerwieńskiego 16 [pokój nr 32]

godz. 10.00-14.00

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie

27.   

ul. Rozrywka 1 [pokój nr 8]

godz. 12.00-16.00

Radcy prawni

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

28.   

Rynek Podgórski 4/2a

godz. 07.30-11.30

29.   

godz. 12.00-16.00

30.   

os. Na Kozłówce 27 [pokój nr 2a]

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

[*] z wyjątkiem punktu nr 14

[**] z wyjątkiem punktu nr 20 do 26, w dniach: 01.08.2017, 08.08.2017, 22.08.2017, 29.08.2017, 08.11.2017, 15.11.2017, 22.11.2017, 27.11.2017, 28.11.2017, 29.11.2017,04.12.2017, 05.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017 -  w podanych dniach punkty czynne są o godzinę dłużej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-01-04
Data publikacji:
2017-01-04
Data aktualizacji:
2017-08-29
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-03 13:00:29
SYLWIA DROŻDŻ
 Przeniesiono do archiwum
2017-08-29 14:02:57
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-08-24 10:31:17
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-08-24 10:26:45
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 10:00:20
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 09:59:09
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 09:54:42
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 09:52:52
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-01-19 11:37:52
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-01-04 12:29:59
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-01-04 12:27:46
SYLWIA DROŻDŻ
 Publikacja