Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2017-03-31 09:52:52

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Urząd Miasta Krakowa informuje, że od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W Krakowie  uruchomionych zostało 30 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 15 punktów stanowią punkty radcowsko – adwokackie, a prowadzenie 15 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 1. Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Dla młodzieży do 26. roku życia.
 3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 4. Dla kombatantów i weteranów.
 5. Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  - katastrofa naturalną,
  - awarią techniczną,
  - klęską żywiołową.
 7. Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 1. prawa pracy,
 2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 3. ubezpieczenia społecznego,
 4. spraw karnych,
 5. spraw administracyjnych,
 6. spraw cywilnych,
 7. spraw rodzinnych,
 8. prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 9. związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
 • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  >>  plakat


punkt nr

adres

godziny działania punktu
/od poniedziałku do piątku */

podmiot prowadzący

zarządca/administrator lokalu

1.       

os. Centrum C 10 [pokój nr 4]

godz. 07.30-11.30

Organizacja pozarządowa

 

Urząd Miasta Krakowa

2.       

godz. 12.00-16.00

3.       

godz. 16.30-20.30

4.       

ul. Rzeźnicza 2 [pokój nr 28]

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

5.       

ul. Józefińska 14 [pokój nr 003]

godz. 16.00-20.00

6.       

ul. Krakowska 55 

[wejście od  ul. Krakowskiej  53, parter ]

godz. 15.30-19.30

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

7.       

ul. Helclów 2 [pokój nr 10]

godz. 16.00-20.00

Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów

8.       

ul. Sas-Zubrzyckiego 10,

[dom nr 1 „Socius”]

godz. 11.00-15.00

Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

9.       

ul. Łanowa 41 [pokój nr 26 ]

godz. 07.30-11.30

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

10.   

godz. 12.00-16.00

11.   

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

godz. 12.00-16.00

Urząd Miasta Krakowa

12.   

ul. Daszyńskiego 22

godz. 12.00-16.00

13.   

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 27]

godz. 16.30-20.30

14.   

os. Dywizjonu 303 nr 34

[sala dyżurów Radnych]

poniedziałki:  godz. 09.00-13.00

wtorki: godz. 13.00-17.00

środy: godz. 12.00-16.00

czwartki: godz. 12.00-16.00

piątki: godz. 08.00-12.00

Rada Dzielnicy XIV

15.   

Al. Powstania Warszawskiego 10

[pokój nr 49]

godz. 16.00-20.00

Urząd Miasta Krakowa

16.   

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 6]

godz. 16.00-20.00

Radcy prawni

 

Urząd Miasta Krakowa

17.   

Plac Wszystkich Świętych 3-4 [pokój nr 27]

godz. 07.30-11.30

18.   

godz. 12.00-16.00

19.   

ul. Wielopole 17a [pokój nr 5, POM]

godz. 16.00-20.00

20.   

os. Zgody 2 [pokój nr 22]

godz. 16.00-20.00

Adwokaci

 

21.   

ul. Stachowicza 18 [pokój nr 8]

godz. 16.00-20.00

22.   

ul. Wielicka 28a [pokój nr 15]

godz. 16.00-20.00

23.   

Rynek Podgórski 1 [pokój nr 8]

godz. 16.00-20.00

24.   

ul. Grunwaldzka 8 [pokój nr 13]

godz. 16.00-20.00

25.   

ul. Kasprowicza 29 [pokój nr 1]

godz. 16.00-20.00

26.   

ul. Czerwieńskiego 16 [pokój nr 32]

godz. 10.00-14.00

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie

27.   

ul. Rozrywka 1 [pokój nr 8]

godz. 12.00-16.00

Radcy prawni

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

28.   

Rynek Podgórski 4/2a

godz. 07.30-11.30

29.   

godz. 12.00-16.00

30.   

os. Na Kozłówce 27 [pokój nr 2a]

godz. 15.30-19.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-03 13:00:29
SYLWIA DROŻDŻ
 Przeniesiono do archiwum
2017-08-29 14:02:57
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-08-24 10:31:17
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-08-24 10:26:45
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 10:00:20
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 09:59:09
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 09:54:42
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-03-31 09:52:52
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-01-19 11:37:52
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-01-04 12:29:59
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2017-01-04 12:27:46
SYLWIA DROŻDŻ
 Publikacja