Projekt: W sile wieku

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Wartość:9 450 490,21 PLN

 

 

Wartość dofinansowania:8 760 604,42 PLN

 

 

Jednostka Realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Realizacja:2017-03-01 do 2020-02-28

 

 

Opis projektu:

 

Projekt „W sile wieku” skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa po 60 roku życia, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych. Ww. osoby potrzebują wsparcia zapewniającego utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębiania się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub/i niepełnosprawnością. Trudności związane z opieką nad ww. powodują, że potrzebę wsparcia i poradnictwa zgłaszają też ich opiekunowie faktyczni.

Projekt zakłada uruchomienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pięciu nowych Placówek (100 nowych miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację dla osób niesamodzielnych,

w tym 1 specjalizującej się w opiece nad osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera lub inne zespoły otępienne.

Realizacja tego rodzaju wsparcia w pięciu nowych lokalizacjach na terenie Krakowa przyczyni się do rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach zapobiegając procesowi izolacji ww. osób od rodziny i środowiska lokalnego.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 15:02:10
ADAM MICHALUK
 Edycja
2019-05-10 15:24:09
NATALIA BIERNAT
 Edycja
2018-03-26 11:48:41
ADAM MICHALUK
 Edycja
2017-01-04 11:26:31
ADAM MICHALUK
 Publikacja