BIP Archiwalny - A_ZSZ1 (data archiwizacji: 2018-09-04, powód archiwizacji: Zgodnie z uchwałą nr XCIX/2581/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r.)
Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2017-09-08 12:15:06

Na tej stronie publikujemy przepisy dotyczące Naszej Szkoły.

 

Podstawa prawna działania:

 1. Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1972 roku Nr KOS IX OA1 - 7a/12/72 w sprawie utworzenia zbiorczego zakłądu szkolnego.
 2. Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1973 roku Nr KOS IX OA 023/13/73 w sparwie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul Pędzichów 13
 3. Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 07 marca 1977 roku Nr KOW II KZ1 5010/5/77 w sparwie nadania imienia szkole - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Ludwika Waryńskiego w Krakowie.
 4. Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 30 sierpnia 1985 roku Nr KOW II KZ1 5094/4/85 w sparwie utworzenia Zespołu Szkół Geologiczno - Górniczych w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4.
 5. Decyzja Nr 30/92 Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 31 sierpnia 1992 roku Nr KO III OP 021/96/92 w sparwie utworzenia zbiorczego zespołu szkolnego - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, os. Złota Jesień 2 (połączenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie ul. Pędzichów 13 z Zespołem Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusz Sendzimira w Krakowie os. Złota Jesień 2).
 6. Zarządzenie Nr 99/92 Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25 września 1992 roku Nr KO III OP 021/124/92 w sparwie zmiany imienia patrona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - nadanie szkole imienia Tadeusz Sendzimira.
 7. Decyzja Nr 27/97 Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 14 maja 1997 roku Nr KO IV OK1 021/30/97 w sparwie połączenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie z Zespołem Szkół Geologiczno - Górniczych w Krakowie. Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Tadeusz Sendzimira w Krakowie ul. Rzeźnicza 4.
 8. Uchwała Nr CXVII/1080/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 03 lipca 2002 roku w sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych w Krakowie - załącznik do uchwały (wykaz likwidowanych szkół - poz. 19, 20, 21, 22, 23).
 9. Uchwała Nr CXIX/1116/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sparwie nadania statutów szkołom ponadgimnazjalnym - zał. Nr 14 do uchwały (Statut XXII Liceum Profilowanego). 
 10. Uchwała Nr L/480/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnie technika uzupełniające dla dorosłych - załacznik do uchwały (poz. 20 - Liceum Handlowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ przekształcone w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 20).
 11. Uchwała Nr LV/546/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 08 września 2004 roku w sprawie nadania imienia ks. kard. Adama Stefana Sapiehy Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4.
 12. Uchwała Nr 70/2002 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na kształcenie w określonych profilach i zawodach w technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych - załącznik Nr 1 do uchwały : wykaz profili w liceach profilowanych, załącznik Nr 2: wykaz zawodów w technikach dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, załącznik Nr 3: wykaz zawodów w zasadniczych szkołach zawodowych.
 13. Uchwała Nr XCVII/930/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych - § 13: w ramach struktury Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 zakłada się Liceum Profilowane.
 14. Uchwała Nr XCVIII/933/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia techników i szkół równorzędnych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w technika na podbudowie gimnazjum.
 15. Uchwała nr XCVIII/934/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej prowadzonych przez Miasto Kraków w zasadnicze szkoły zawodowe na podbudowie gimnazjum. Uchwała Nr CV/991/02 Rady Mista Krakowa z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.
 16. Uchwała Nr CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.
 17. Uchwała Nr L/654/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół.