BIP MJO - Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
Wersja dokumentu z dnia 2007-06-06 13:28:48

Zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych

i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Zapraszamy do naszego serwisu domowego

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny  wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostepniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.