UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

7 kadencja - 2017 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLIII/2017 14-12-2017 XLIII/386/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w roku 2018 uchwała
XLIII/2017 14-12-2017 XLIII/385/17 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIII/2017 14-12-2017 XLIII/384/17 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIII/2017 14-12-2017 XLIII/383/17 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIII/2017 14-12-2017 XLIII/382/17 opinii najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/381/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/380/17 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/379/17 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/378/17 opinii dotyczącej zmiany uchwały nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/377/17 opinii projektu zagospodarowania terenu przed dawnym sklepem "Baśka", os. Przy Arce 1 w Krakowie uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/376/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyznaczenie przejścia dla pieszych przy nowym bloku nr 31 na ul. Bulwarowej w Krakowie uchwała
XLII/2017 30-11-2017 XLII/375/17 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o przystąpienie do programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) uchwała
XLI/2017 26-10-2017 XLI/374/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XLI/2017 26-10-2017 XLI/373/17 zmian podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017 uchwała
XLI/2017 26-10-2017 XLI/372/17 wniosku do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa o wypowiedzenie umowy dzierżawy działki 69/12 obr. 8 Nowa Huta na os. Jagiellońskim w Krakowie uchwała
XLI/2017 26-10-2017 XLI/371/17 opinii dotyczącej możliwości zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19 w Krakowie pod stację bazową telefonii komórkowej z firmą Polkomtel Sp. z o.o. uchwała
XLI/2017 26-10-2017 XLI/370/17 opinii projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Łopackiego w Krakowie uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/369/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o doprowadzenie do usunięcia od lat opustoszałego i zdewastowanego budynku kiosku "warzywniak" znajdującego się na os. Wysokim 18 w Krakowie uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/368/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o oznakowanie parkingu na ul. Obrońców Krzyża znajdującego się między kościołem Arka Pana, a ul. Łyszkiewicza znakiem pionowym D-18 z tabliczką symbol T z wizerunkiem samochodu osobowego (parking wyłącznie dla samochodów osobowych) z namalowanymi stanowiskami postojowymi zgodnie ze znakiem poziomym P-18 do parkowania skośnego uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/367/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o przywrócenie oznakowania pionowego D-6 i poziomego P-10 (dwóch przejść dla pieszych) na ul. Łyszkiewicza i ul. Królowej Bony przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Krzyża uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/366/17 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017 uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/365/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/364/17 wniosku do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa o nie wydawaniu zgody na wjazd samochodów typu Food Truck i innych nad Zalew Nowohucki, na alejki pomiędzy wodą Zalewu Nowohuckiego, a rzeką Dłubnią uchwała
XL/2017 28-09-2017 XL/363/17 opinii projektu przebudowy ul. Pokrzywki w Krakowie w zakresie budowy chodnika po stronie południowej na dz. nr 277/1, 277/5 jedn. ew. Nowa Huta uchwała
XXXIX/2017 07-09-2017 XXXIX/362/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/361/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/360/17 korekty Uchwały Nr XXXV/339/17 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 25.05.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego rezygnacji z zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/359/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/358/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/357/17 podziału środków finansowych przeznaczonych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2018 uchwała  załącznik1
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/356/17 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/355/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup działek oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bieńczyce - Szpital w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/354/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o pilny remont torowiska w ciągu ul. Bieńczyckiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/353/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie prac nad rozbudową ul. Okulickiego w Krakowie uchwała
XXXVIII/2017 31-08-2017 XXXVIII/352/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce działki nr: 56, obr. 7, jedn. ew. Nowa Huta, działek: 113, 164/6, 238/12, 240/1, obr. 8, jedn. ew. Nowa Huta, działki: 450, obr. 9, jedn. ew. Nowa Huta, działki:29/4, obr. 44, jedn. ew. Nowa  Huta oraz działki: 160/1, obr. 45, jedn. ew. Nowa Huta uchwała
XXXVII/2017 06-07-2017 XXXVII/351/17 ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała  załącznik1
XXXVII/2017 06-07-2017 XXXVII/350/17 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań do realizacji w ramach programu "Nowa Huta dziś!" uchwała
XXXVII/2017 06-07-2017 XXXVII/349/17 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o ustawienie tablic informujących nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie uchwała
XXXVII/2017 06-07-2017 XXXVII/348/17 powołania Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXVII/2017 06-07-2017 XXXVII/347/17 zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXVII/2017 06-07-2017 XXXVII/346/17 powołania nowego członka Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXVI/2017 22-06-2017 XXXVI/345/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXXVI/2017 22-06-2017 XXXVI/344/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXVI/2017 22-06-2017 XXXVI/343/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o utworzenie w budynku przeniesionej Szkoły Podstawowej Nr 92 w Krakowie Samorządowego Żłobka i powierzenie prowadzenia go dyrektorowi Gimnazjum Nr 42 w Krakowie, które ulega likwidacji uchwała
XXXVI/2017 22-06-2017 XXXVI/342/17 wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXVI/2017 22-06-2017 XXXVI/341/17 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXVI/2017 22-06-2017 XXXVI/340/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup przez Gminę Miejską Kraków gruntów pod Park Rzeczny Dłubnia w Krakowie - Bieńczycach, w oparciu o uchwałę kierunkową przyjętą przez Radę Miasta Krakowa - kontynuacja oraz starania radnych miasta o wyodrębnienie pieniędzy w Budżecie Miasta Krakowa na wykup ziemi pod przyszłe Parki m.in. Park Rzeczny Dłubni uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/339/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/338/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany kategorii drogi ul. Jacka Augustyna Łopackiego w Krakowie uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/337/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany siedziby PAL Złota Jesień w Krakowie uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/336/17 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2017 roku uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/335/17 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała  załącznik1
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/334/17 wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/333/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie lustra przy ul. Dunikowskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Urszulki uchwała
XXXV/2017 25-05-2017 XXXV/332/17 wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przekazania zbiorników wodnych tj. Stawu przy ul. Kaczeńcowej i Zalewu Nowohuckiego pod administrację Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/331/17 opinii dotyczącej koncepcji zagospodarowania ogródka jordanowskiego os. Wysokie 7 w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/330/17 opinii dotyczącej koncepcji zagospodarowania ogródka jordanowskiego os. Kalinowe 9 w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/329/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przejęcie na własność Gminy Miejskiej Kraków działki nr 54/7 obr. 7 Nowa Huta uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/328/17 podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017 uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/327/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/326/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Uniwersału Połanieckiego przy pawilonie nr 5 na os. Kościuszkowskim w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/325/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o odmulenie dna stawu przy ul. Kaczeńcowej w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/324/17 wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadań kluczowych dla Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/323/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2017-2018 uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/322/17 opinii do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie ośmioklasowej Katolickiej Szkoły Podstawowej w budynku dotychczasowego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego na os. Niepodległości 19 w Krakowie uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/321/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,0406 ha części nieruchomości położonej w os. Niepodległości oznaczonej jako działka nr 63 o pow. całkowitej 0,4784 ha obręb 7 Nowa Huta uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/320/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup przez Gminę Miejską Kraków gruntów pod Park Rzeczny Dłubnia w Krakowie - Bieńczycach, w oparciu o uchwałę kierunkową przyjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/319/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o poszerzenie drogi pożarowej do Gimnazjum (docelowo Liceum) Księży Pallotynów, ul. Bulwarowa 33 w Krakowie - Bieńczycach uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/318/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o oddzielenie terenu publicznego chodnika i ścieżki rowerowej na wysokości Placu Targowego w Bieńczycach uchwała
XXXIV/2017 27-04-2017 XXXIV/317/17 opinii dotyczącej podziału działki nr 198/46 położonej w obrębie 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Andegaweńskiej w Krakowie uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/316/17 zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/315/17 zmian w składzie Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/314/17 zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/313/17 zmian w składzie Komisji Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/312/17 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2016 uchwała  załącznik1  załącznik2
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/311/17 zmiany uchwały Nr XXIV/241/16 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/310/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/309/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2017-2018 uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/308/17 opinii do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/307/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/306/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego przystąpienia do prac zmierzających do budowy zielonego placu zabaw wraz terenem rekreacyjnym, ogrodzonego, oświetlonego i monitorowanego przy ul. Łopackiego, działka 5/46, obr. 8 Nowa Huta uchwała
XXXIII/2017 30-03-2017 XXXIII/305/17 wniosku o przyznanie nagrody "Bezpieczny Kraków" za rok 2016 uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/304/17 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce działek nr: 198/36 obr. 8; 229/9 obr. 9; 474 obr. 9 j. ew Nowa Huta uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/303/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczącego ustawienia na wjeździe do Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na os. Koścuszkowskim 7 działka 112/1 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta znaku drogowego B-36 "zakaz zatrzymywania się z tablicą informującą, o tym, że w razie parkowania pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/302/17 wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017 uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/301/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/300/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczącego ustawienia znaku drogowego B-35 "zakaz postoju" w godz. 6:00-17:00 z dopiskiem powyżej 30 min. na parkingu przy ul. Obrońców Krzyża na długości od skrzyżowania z ul. Wielgusa do skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską po stronie pl. Bieńczyckiego w Krakowie uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/299/17 rozwiązania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/298/17 rozwiązania Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/297/17 rozwiązania Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/296/17 rozwiązania Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/295/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Andegaweńskiej oznaczonej jako działka nr 94 o pow. 0,2840 ha obręb 8 j. ew. Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/294/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Samorządowej oznaczonej jako działka nr 130 o pow. 0,2712 ha obręb 8 j. ew. Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXXII/2017 23-02-2017 XXXII/293/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,1396 ha części nieruchomości położonej przy ul. Urszulki oznaczonej jako działka nr 103/2 o pow. całkowitej 0,1641 ha obręb 8 Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/292/17 wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017 uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/291/17 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017 uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/290/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,1386 ha części nieruchomości położonej przy ul. Urbanowicza oznaczonej jako działka 250 o pow. całkowitej 0,1528 ha obręb 8 Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/289/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,2244 ha części nieruchomości położonej przy ul. Króla oznaczonej jako działka 251 o pow. całkowitej 0,3073 ha obręb 8 Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/288/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 2,2766 ha części nieruchomości oznaczonej jako działka 157/1 o pow. całkowitej 5,4283 ha obręb 8 Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/287/17 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczący usunięcia znaku drogowego B-36 "zakaz zatrzymywania się" znajdującego się na chodniku ul. Obrońców Krzyża 1 czyli vis a vis kościoła Arka Pana w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/286/17 opinii projektu zagospodarowania zielenią działek 238/12 i 240/1 obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta między aleją Generała Władysława Andersa, a pawilonami handlowymi na os. Przy Arce w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/285/17 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,0607 ha części nieruchomości położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej oznaczonej jako działka 83/1 o pow. całkowitej 4,0631 ha obręb 7 Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XXX/2017 26-01-2017 XXX/284/17 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego przystąpienia do prac zmierzających do budowy połączenia drogowego ul. Jacka Augustyna Łopackiego z ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Krakowie uchwała
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-16 11:29:04
KATARZYNA KULIG
 Edycja
2018-03-23 13:56:19
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:56:09
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:55:56
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:55:48
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:55:40
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 13:55:31
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 12:55:06
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 12:54:42
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja
2018-03-23 12:54:29
JAROSŁAW RURARZ
 Edycja