BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.11.24 ] Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie ( świeżych warzyw , świeżych owoców krajowych , owoców tropikalnych , warzyw i owoców mrożonych )

 

2. Tryb postępowania :

przetarg nieograniczony

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 05.12.2016r do godz. 08.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 05.12. 2016r godz. 08.30

 

 

 

[ 2016.11.24 ] Ogłoszenie o zamówieniu 350463 ( warzywa, owoce, owoce tropikalne mrożonki )

[ 2016.11.24 ] SIWZ ( jarzyny, owoce, owoce tropikalne )

 

[ 2016.11.24 ] Załącznik 01 - część I – świeże jarzyny

[ 2016.11.24 ] Załącznik 02 - część II - świeże owoce krajowe

[ 2016.11.24 ] Załącznik 03 - część III - owoce tropikalne

[ 2016.11.24 ] Załącznik 04 - część IV - warzywa i owoce mrożone

[ 2016.11.24 ] Załącznik 05 - oświadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22

[ 2016.11.24 ] Załącznik 06 - oświadczenie Grupa Kapitałowa

[ 2016.11.24 ] Załącznik 07 - oświadczenie o spełnianiu warunków

[ 2016.11.24 ] Załącznik 08 - wykaz dostaw

[ 2016.11.24 ] Załącznik 09 - formularz oferty

[ 2016.11.24 ] Załącznik 10 - wzór umowy

 

[ 2016.12.05 ] Informacja z otwarcia ofert

 

[ 2016.12.09 ] Informacja o unieważnieniu postępowania

[ 2016.12.09 ] Wybór oferty

 

[ 2016.12.19 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-12-19 13:11:35
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-12-09 13:20:58
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-12-05 14:15:36
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-11-24 12:09:17
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-11-24 12:02:57
ROMAN KOPEK
 Publikacja