Kto może ubiegać się o dotację?

 

Beneficjentami PONE są:

 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

 

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.