Kiedy wypłacana jest dotacja?

 

Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Miasta, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty jego złożenia.

Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-05 15:28:06
MAGDALENA MADEJA
 Edycja
2018-07-05 15:27:56
MAGDALENA MADEJA
 Edycja
2017-03-15 09:58:53
LUCYNA CZYŻ
 Publikacja