Kiedy wypłacana jest dotacja?

 

Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami umowy, stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia dotacji ze strony Miasta, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty jego złożenia.

Wypłata dotacji następuje w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN URBAŃCZYK - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MADEJA
Data wytworzenia:
2016-11-08
Data publikacji:
2017-03-15
Data aktualizacji:
2018-07-05