Kiedy można rozpocząć prace? Czy można starać się o dotację po zrealizowaniu inwestycji?

 

Nie ma możliwości ubiegania się o dotację po zrealizowaniu inwestycji.

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie o udzielenie dotacji.