Jakich informacji dostarczyła inwentaryzacja źródeł na paliwa stałe?

 

W październiku 2015 r. zakończyła się trwająca od 2013 r. inwentaryzacja pieców, kotłów i kominków na paliwa stałe. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie Krakowa stwierdzono występowanie ok. 24 000 źródeł na paliwa stałe. Oszacowanie ilości pieców było konieczne dla określenia środków finansowych niezbędnych do dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne, a także przygotowania harmonogramu sukcesywnej likwidacji pieców. Lokalizacja źródeł na paliwa stałe jest pomocna do lepszego planowania działań zmierzających do likwidacji niskiej emisji.

Podczas realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji stwierdzono istnienie na terenie Krakowa palenisk, które nie zostały ujęte w inwentaryzacji 2013-2015. W związku z tym od 2016 roku Urząd Miasta Krakowa prowadzi prace nad korektą inwentaryzacji z jednoczesną ciągłą aktualizacją posiadanych danych obejmujących sukcesywną likwidację palenisk.