Czy przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa zakaz stosowania węgla w paleniskach domowych jest obowiązujący?

 

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. Nr XVIII/243/16 w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest aktem obowiązującym. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.