Jak sprawdzić czy dla danego osuwiska lub terenu zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, sporządzona została karta dokumentacyjna?

 

Wykaz kart dokumentacyjnych jest publicznie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa w menu po lewej stronie, w zakładce „Rozwój Miasta”, „Polityki”, „Kształtowanie i ochrona środowiska”.

Bezpośredni link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64543.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 15:49:17
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2018-03-26 14:05:16
AGNIESZKA STRACH
 Edycja
2017-04-27 13:19:29
AGNIESZKA STRACH
 Edycja
2016-11-24 13:55:01
AGNIESZKA STRACH
 Publikacja