BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

Zakup i dostawa nowego, nieużywanego urządzenia REDCORD AXIS do aparatu REDCORD TRAINER dla Domu Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 14.11.2016r do godz. 09.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

 Dnia 14.11.2016r godz. 09.00

 

 

 

[ 2016.11.07 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.07 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.07 ] Wzór umowy

[ 2016.11.07 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.15 ] Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-11-15 08:15:51
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-11-07 19:20:36
ROMAN KOPEK
 Publikacja