BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu

 

Remont częściowy istniejącej pochylni oraz wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych bram wjazdowych - z automatyką, monitoringiem, domofonem oraz wykonanie bramy kutej na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie.

 

 

2. Tryb postępowania


Przetarg nieograniczony

 

 

 

3. Termin składania ofert :  04.11.2016 do godz. 8.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :  04.11.2016  godz. 8.30
[ 2016.10.20 ] Ogłoszenie o Zamówieniu 327780

[ 2016.10.20 ] SIWZ - Pochylnia


[ 2016.10.20 ] Załącznik A - pozwolenia konserwatora

[ 2016.10.20 ] Załącznik B - pozwolenie na budowę

[ 2016.10.20 ] Załącznik C - projekt wykonawczy - instalacja elektryczna

[ 2016.10.20 ] Załącznik D - projekt wykonawczy - pochylnia


[ 2016.10.20 ] Załącznik 01 - do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków

[ 2016.10.20 ] Załącznik 02 - do SIWZ - oświadczenie dotyczące wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-22

[ 2016.10.20 ] Załącznik 03 - wzór umowy pochylnia

[ 2016.10.20 ] Załącznik 04 - formularz ofertowy

[ 2016.10.20 ] Załącznik 05 - oświadczenie dotyczące wykluczenia - art. 24 ust.1 pkt. 23

[ 2016.10.20 ] Załącznik 06 - kierownik branży konstrukyjno - budowlanej

[ 2016.10.20 ] Załącznik 07 - kierownik branży instalacyjnej

[ 2016.10.20 ] Załącznik 08 - wykaz robót wykonawcy


[ 2016.10.28 ] Załącznik 09 - wyjaśnienie nr 1


[ 2016.11.08 ] Informacja z otwarcia ofert - art.86 ust.5


[ 2016.11.18 ] Zawiadomienie o wyborze oferty


[ 2016.11.24 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 351171

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-11-24 15:39:08
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-11-18 10:25:35
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-11-18 10:25:25
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-11-08 14:12:18
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-10-28 10:22:48
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-10-24 16:54:27
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-10-24 16:51:09
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-10-20 17:10:24
ROMAN KOPEK
 Edycja
2016-10-20 17:06:44
ROMAN KOPEK
 Publikacja