BIP MJO - Teatr Ludowy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji budynku zlokalizowanego na os. Teatralnym 23 w Krakowie wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji architektonicznej tego budynku oraz projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu wokół budynków Teatru Ludowego

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zakres przedmiotu zapytania został opisany w poniższych załącznikach:

 

OGŁOSZENIE

1. Wymagania ofertowe - załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2

3. Wykaz osób - załącznik nr 3

4. Wykaz uslug - załącznik nr 4

5. Projekt umowy - załącznik nr 5