BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych
Wersja dokumentu z dnia 2019-09-26 21:15:16

Przepisy dotyczące naszej placówki

  1. Statut Szkoły.
  2. Schemat organizacyjny.
  3. Regulamin organizacyjny.
  4. Rota Ślubowania.