Dokument archiwalny


SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr LII/963/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały oraz załączniki graficzne z granicami planów   |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


powrótPowrót do strony głównej planu