Karta usługi SA-18 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

Udostępnianie dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

 

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, za pomocą urządzeń teletransmisji danych

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych

 

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie