Karta usługi SA-17 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy


 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

 

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie