Karta usługi SA-15 Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie