Dokument archiwalny

Udostępnianie informacji publicznej

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Zobacz: Procedura udostępniania informacji publicznej na wniosek