Wersja dokumentu z dnia 2019-04-16 14:03:26

 

Polityki, programy, planyPolityki, programy, plany

Rozwój Miasta czyli  polityki, programy, plany inwestycyjne, stan miasta

 

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej.

zobacz więcej ...Strategia Rozwoju Krakowa
Dokument | Realizacja | Monitoring

 

Planowanie Przestrzenne
Aktualności | Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

 


Polityki...
Architektura | Bezpieczeństwo | Edukacja | Gospodarka komunalna | Komunikacja społeczna | Kraków i UE| Kształtowanie i ochrona środowiska | Kultura | Mieszkalnictwo | Ochrona Zabytków |Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna |Promocja i marketing | Sport | Sprawy Administracyjne | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | Zdrowie

 

Biznes


Miejski System Informacji Przestrzennej


Plany inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia | Opracowania graficznePlany rzeczowo - finansowe inwestycjiInformacje nt. realizacji inwestycji | Wykaz Jednostek Realizujących


Raporty...
Raporty o Stanie Miasta | Raporty i opracowania zdrowotne | Mieszkalnictwo | Edukacja: System Informacji Oświatowej, raporty i sprawozdania
| Turystyka: badania ruchu turystycznego | Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf] | Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa | Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego | Biuletyny statystyczne | Kraków w liczbach | Krakowski Rynek Nieruchomości | Badania i raporty dotyczące kultury 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-02 15:11:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 10:39:11
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-04 08:52:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-04 08:47:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:55:29
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:44:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:22:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 13:43:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 14:03:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-04 12:29:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja