Wersja dokumentu z dnia 2009-10-21 13:02:37

Polityki, programy, stan miasta

 

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez gminę miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej.

zobacz więcej ...Strategia Rozwoju Krakowa
Treść Strategii | Programy sektorowe | Sprawozdania z realizacji


Strategia Rozwoju Turystyki


Wieloletni Plan Inwestycyjny


Planowanie Przestrzenne
Aktualności | Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Polityki...
Bezpieczeństwo | Gospodarka Komunalna | Edukacja | EURO 2012Inwestycje, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kultura | Mieszkalnictwo | Kształtowanie i ochrona środowiska | Polityka społeczna | Pomoc społeczna | Promocja i Marketing | Sport | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | Zdrowie

Raporty...
Raporty o Stanie Miasta | Raporty i opracowania zdrowotne | Edukacja: System Informacji Oświatowej, raporty i sprawozdania |Turystyka: badania ruchu turystycznego, inne opracowania, waloryzacja przestrzeni miejskiej | Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf] | Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego | Biuletyny statystyczne | Kraków w liczbach | Kraków StatKrak Liczby...Miasto...Mieszkańcy | Krakowski Rynek Nieruchomości|

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2004-01-01
Data publikacji:
2004-01-01
Data aktualizacji:
2020-03-13