Wersja dokumentu z dnia 2016-03-23 15:11:02

 

Rozwój Miasta czyli  polityki, programy, plany inwestycyjne, stan miasta

 

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej.

zobacz więcej ...Strategia Rozwoju Krakowa
Treść Strategii | Programy | Sprawozdania z realizacji | Aktualizacja Strategii

 

Planowanie Przestrzenne
Aktualności | Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego


Polityki...
Bezpieczeństwo | Gospodarka Komunalna | Edukacja | Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kultura |Ochrona Zabytków |Mieszkalnictwo | Kształtowanie i ochrona środowiska | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna | Promocja i Marketing | Sport | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | Zdrowie

Biznes


Miejski System Informacji Przestrzennej


Plany inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia | Opracowania graficznePlany rzeczowo - finansowe inwestycjiInformacje nt. realizacji inwestycji | Wykaz Jednostek Realizujących


Raporty...
Raporty o Stanie Miasta | Raporty i opracowania zdrowotne | Mieszkalnictwo | Edukacja: System Informacji Oświatowej, raporty i sprawozdania
| Turystyka: badania ruchu turystycznego, inne opracowania, waloryzacja przestrzeni miejskiej | Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf] | Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa | Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego | Biuletyny statystyczne | Kraków w liczbach | Kraków StatKrak Liczby...Miasto...Mieszkańcy | Krakowski Rynek Nieruchomości 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2004-01-01
Data publikacji:
2004-01-01
Data aktualizacji:
2020-03-13