Wersja dokumentu z dnia 2015-02-10 11:39:37

 

Rozwój Miasta czyli  polityki, programy, plany inwestycyjne, stan miasta

 

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej.

zobacz więcej ...Strategia Rozwoju Krakowa
Treść Strategii | Programy | Sprawozdania z realizacji | Aktualizacja Strategii

 

Planowanie Przestrzenne
Aktualności | Plany obowiązujące | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego


Polityki...
Bezpieczeństwo | Gospodarka Komunalna | Edukacja | Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kultura |Ochrona Zabytków |Mieszkalnictwo | Kształtowanie i ochrona środowiska | Polityka społeczna | Pomoc społeczna | Promocja i Marketing | Sport | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | Zdrowie


Biznes


Miejski System Informacji Przestrzennej


Plany inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia | Opracowania graficznePlany rzeczowo - finansowe inwestycjiInformacje nt. realizacji inwestycji | Wykaz Jednostek Realizujących


Raporty...
Raporty o Stanie Miasta | Raporty i opracowania zdrowotne | Mieszkalnictwo | Edukacja: System Informacji Oświatowej, raporty i sprawozdania
| Turystyka: badania ruchu turystycznego, inne opracowania, waloryzacja przestrzeni miejskiej | Bezpieczeństwo w Krakowie [pdf] | Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa | Statystyka Urzędu Stanu Cywilnego | Biuletyny statystyczne | Kraków w liczbach | Kraków StatKrak Liczby...Miasto...Mieszkańcy | Krakowski Rynek Nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOSELAK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2004-01-01
Data publikacji:
2004-01-01
Data aktualizacji:
2020-07-02
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-02 15:11:16
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-03-13 10:39:11
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-04 08:52:17
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-04 08:47:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:55:29
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:44:42
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-21 10:22:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-31 13:43:22
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-16 14:03:26
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-12-04 12:29:53
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja